Οι φωτογραφίες παραδίδονται σε περιπου 20 εργάσιμες.