1. Κυριότητα Περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο, ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη του goodgood.gr.

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο ανήκει στον ιδιοκτήτη του goodgood.gr σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στον ιδιοκτήτη του goodgood.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον παρών ιστότοπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και ιδιοκτησία.

με λίγα λόγια...

Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των στοιχείων του goodgood.gr (εκτός από αυτά που αναφέρεται ότι ανήκουν σε άλλους) ανήκουν στον ιδιοκτήτη του goodgood.gr.

2. Αναπαραγωγή Ή Εκμετάλλευση Του Περιεχομένου

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη του goodgood.gr, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν.

Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη του ιστότοπου.

Επίσης κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναδημοσίευση ιστοσελίδων του goodgood.gr σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα Facebook, Twitter, LinkedIn και συναφή μέσα, πάντα με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για καλόπιστη πράξη που σκοπό έχει το να μοιραστεί ο επισκέπτης με άλλους την εμπειρία που του παρέχει ο παρόντας ιστότοπος και όχι να δυσφημήσει ή να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του.

με λίγα λόγια...

Μην αναδημοσιεύετε αυθαίρετα το περιεχόμενο του goodgood.gr. Αν σας αρέσει κάποιο περιεχόμενο του ιστοτόπου κάντε το αναδημοσίευση (share) χρησιμοποιώντας συνδέσμους που παραπέμπουν στο goodgood.gr και όχι αντιγράφοντας και αναδημοσιεύοντας το περιεχόμενο χωρίς αναφορά στο goodgood.gr.

3. Ακρίβεια Πληροφοριών Και Στοιχείων

Οι διαχειριστές και ο ιδιοκτήτης του goodgood.gr δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστοτόπους τρίτων, προς τους οποίους ενδεχομένως ο παρόν ιστότοπος να παραπέμπει με συνδέσμους (links), ούτε εγγυούνται προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τους ιστοτόπους ενδέχεται να παραπέμπονται με συνδέσμους.

με λίγα λόγια...

Η διαχειριστές και ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για άλλες υπηρεσίες και ιστοσελίδες πέραν αυτών που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο.

4. Στοιχειώδεις Κανόνες Συμπεριφοράς Χρηστών Σε Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του ιστοτόπου, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), σχολιασμό (comments), ανταλλαγής απόψεων (forum), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών, ότι θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στους διαχειριστές του goodgood.gr να κοινοποιήσουν τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

με λίγα λόγια...

Να είστε πάντα ευγενικοί στα σχόλια, συζητήσεις και γενικότερα στην αλληλεπίδραση σας με άλλους χρήστες και επισκέπτες του goodgood.gr.

5. Ευθύνες

Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον ιστότοπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή του goodgood.gr, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα.

Αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις οδηγίες που παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του ιστοτόπου, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του ή αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

με λίγα λόγια...

Γενικά μην κάνετε καμία ενέργεια η οποία μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον παρόντα ιστότοπο ή στις υπηρεσίες που παρέχονται.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Και Χρηστών

Ο παρόντας ιστότοπος, ενδέχεται να παρέχει φόρμες στις οποίες οι χρήστες καλούνται παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα παραπάνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, γίνεται γνωστό στους επισκέπτες ότι τηρούνται στοιχεία για την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

με λίγα λόγια...

Ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για κανένα σκοπό πέραν της βελτίωσης των υπηρεσιών του goodgood.gr.

7. Παροχή Άδειας Για Διαφημιστικούς Λόγους

Το goodgood.gr διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις ιστοσελίδες και υπηρεσιών (πχ. newsletter) καθώς και στο δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κλπ), να προβάλλει, το λογότυπό του, να προβάλλει διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, pop up, webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links, κλπ).

Το goodgood.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο goodgood.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

με λίγα λόγια...

Το goodgood.gr μπορεί να προβάλει διαφημίσεις και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις τρίτων που μπορεί να διαφημίζονται στις σελίδες του.

8. Αποδοχή Όρων

Η επίσκεψη στο στον ιστότοπο goodgood.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

με λίγα λόγια...

Εεε…. αυτό πιο απλό δε γίνεται!