Φωτογραφία ενός γαμπρού να στηρίζεται σε ένα στύλο φαναριού δίπλα στην θάλασσα στης Γούβες Ηρακλείου