Φωτογραφία ενός όρθιου ψαρά, να ψαρέυει με καλάμι στα βράχια σε ήρεμη θάλασσα στον Καράβολα στο Ηράκλειο