Νύφη κάθεται στο πάτωμα και κρατάει ένα παρανυφάκι στα χέρια της