Πρώτος χωρός του ζευγαριού μετά το γάμο σε μία σκοτεινή πίστα