Το πουκάμισο του γαμπρού κρεμασμένο σε λευκό τοίχο