Νήπιο παίζει κρυφτούλι κρατώντας μία μικρή πινακίδα μπροστά από το πρόσωπο του