Φωτογραφία ενός διακοσμητικού φανού σε μία βάπτιση