Φωτογραφία νύφης να προσπαθεί να φιλήσει τον γαμπρό αλλά αυτός να κάνει πίσω στην μαρίνα, Ηράκλειο, Κρήτη