Νύφη κοιτάει στον καθρέπτη ενώ οι φίλοι της εμφανίζονται στο φόντο