Το πέπλο της νύφης ανεμίζει, φωτογράφιση next day στην Αγιά Χανίων, Κρήτη