Μάνα φτιάχνει τα μαλιά του παιδιού ενώ αυτό κοιτάει ψηλά