Ένα κορίτσι κρατάει ένα χάρτινο ανεμόμυλο φουρφούρι