Φωτογραφία προϊόντος σε σκούρο φόντο. Βάζα με αλάτι της θάλασσας (Άνθος Αλατιού Κρήτης)