Εξώφυλλο ψυφιακού άλμπουμ του γάμου του Μανώλη και της Κάλλιας (Μανώλης Συναδινάκης Κάλλια Κλώντζα)