Περιγραφή Έργου

Μοντάζ: Αλέξανδρος Χατζιπαναγιώτης – Φωτογραφία: Γιώργος Γεωργουδάκης