Παρανυφάκι βάζει το χέρι του μέσα στο καλάθι με το ρύζι