Φωτογραφία με πρόβατα να βοσκάνε δίπλα στην θάλασσα κάτω απ' τα σύννεφα