Κοντινή λεπτομέρεια της πινακίδας BOSS στα γαμπριάτικα παπούτσια