Προετοιμασία του γαμπρού και της νύφης πριν το γάμο